Een Shoot the Moon site laatst bijgewerkt op: 14 juni 2022 ©  2022 Er is altijd wat: dat was het motto van Piet van Rees: eigenaar en uitbater van Café de Meester, een grote maar gezellige kroeg in de knik van de Zeedijk. Piet was bedenker en organisator van een groot aantal activiteiten die van de voormalig verloederde Zeedijk de bruisende stadshartstraat van vandaag moesten maken. Nog altijd beroemd zijn zijn Basdagen, waarop de hele straat plotseling vol stond met musicerende contrabassisten, tekendagen, de jaarlijkse muzikale boottochten (die nog steeds in zijn nagedachtenis worden voortgezet) , de kerst-boerenkool-avonden, de vele spontane muzikale optredens en last-but-not-least de meezingavonden die hij met Jos van de grond wist te krijgen. Toen hij in februari 1997 plotseling aan een hartaanval overleed, wist iedereen dat de Zeedijk en de meezingavonden nooit meer hetzelfde zouden zijn. Na zijn overlijden werd de Stichting Piet van Rees opgericht, om een aantal van Piets intitiatieven niet verloren te laten gaan. Meezingavonden en boottochten bestaan nog steeds, ook zonder inspanningen van deze stichting. Om die reden is de stichting in 2014 overgedragen aan Ron, zoon van Piet. Die ontwikkelt in zijn woonplaats Lelystad culturele initiatieven die een voortzetting mogen heten van wat Piet op de Zeedijk begon. We snurken. Snurken veroorzaakt veel leed. Huwelijken komen onder zware druk te staan. Man en vrouw moeten gescheiden slapen. Het kan zo erg worden dat de man in de kelder en de vrouw op zolder slaapt. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij snurkers onder druk van de buurt naar een vrijstaande woning moesten verhuizen. Maar vanaf vandaag zijn al die problemen de wereld uit, want uit medisch onderzoek is gebleken dat als men komt zingen in Café De Meester men een grote ruime keelholte en een harde strakke huig krijgt en dát, zo zeggen deskundigen, is de beste remedie tegen het snurken. Dus... leer eerst mooi te zingen, maar doe het met matig volume, dat voorkomt keelpijn en ruzie met de buren. Zingen verbetert het ritme in het ademhalen, is goed tegen het gespannen leven en het redt uw relatie! (Was u echter van plan zo snel mogelijk te scheiden vanwege andere redenen, dan is het beter niet te zingen en kunt u het neuriën ook beter achterwege laten.) Op 6 februari 2000 vond er op de stoep van voormalig Café De Meester een herdenking plaats t.g.v. het driejarig jubileum van Piet’s overlijden, tevens een actie tegen de geplande afbraak van het pand. Samenzang bij Piets uitvaart In 2014 nam Ron van Rees de Stichting Piet van Rees over. Hij wil, in de geest van zijn vader, in Lelystad culturele activiteiten van de grond krijgen. Meer informatie over dit initiatief:
web counter